Zarządzanie aktywami

Zarządzanie aktywami

Inwestycje i zarządzanie aktywami


 • Strategia i realizacja strategii zwiększania wartości nieruchomości
 • Najem i zarządzanie relacjami z najemcami

 • Marketing nieruchomości

 • Zarządzanie nieruchomością

 • Budżetowanie, raportowanie i kontrola dla inwestorów

Zarządzanie nieruchomością


 • Zarządzanie umowami najmu, fakturowaniem, monitorowaniem, indeksowaniem czynszów, gwarancjami, rozliczaniem opłat eksploatacyjnych
 • Zarządzanie kosztami operacyjnymi
 • Zarządzanie serwisem technicznym
 • Zarządzanie naprawami i konserwacją

Księgowość i raportowanie


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych według polskich i międzynarodowych standardów
 • Księgowość w zakresie środków trwałych

 • Przygotowywanie i składanie deklaracji podatkowych i innych
 • Przygotowanie i składanie sprawozdania finansowego