Zarządzanie inwestycjami

Zarządzanie inwestycjami

Transakcyjne

 • Badania rynku i pozyskiwanie ofert

 • Koordynacja procesu audytu inwestycji (due diligence)

 • Zarządzanie procesem nabycia i zbycia

 • Pozyskiwanie finansowania

 • Tworzenie struktur korporacyjnych

Zarządzanie deweloperskie


 • Nadzór i koordynacja całego procesu deweloperskiego, w tym:

 • Zarządzanie projektami i uzyskiwanie pozwoleń

 • Koordynacja i optymalizacja architektoniczna

 • Koordynacja procesu certyfikacji budynku ekologicznego

Rodzaje aktywów


 • Biurowce
 • Hotele
 • Mieszkania na sprzedaż i najem

 • Projekty wielofunkcyjne

Profil inwestycyjny


 • Inwestycje o wartości dodanej

 • Repozycjonowanie
 • Przedsięwzięcia deweloperskie
 • Usługi aktywnego zarządzania portfelem